RMO-5-2 10308 1981

Dieselvärme Husgvarna 5AW, el 12V, belysning 12V, gasolställ P11, internt vatten, fotpump vatten, tvättho, förråd, öppna klädfack