78-76DR305 diesel 8210 1980

Dieselvärme Reflex 66M, el 220V/12V, belysning 220V/12V, gasolställ P11, internt vatten, fotpump vatten, tvättho